advokatska kancelarija dobrosavljev
advokatska kancelarija dobrosavljev
advokatska kancelarija dobrosavljev

Svetozar Dobrosavljev, advokat

LIČNI PODACI:

Rođen 24.07.1949.god. u Bečeju
Nastanjen u Novom Sadu,ul.Maksima Gorkog 1

OBRAZOVANJE:

Osnovnu školu, Gimnaziju "Jovan Jovanović Zmaj" i studije Pravnog fakulteta završio u Novom Sadu.

RADNO ISKUSTVO

Advokatsko pripravničku vežbu obavio u periodu od 01.12.1972.god. do 15.03.1976 sa prekidom od godinu dana zbog odluženja vojnog roka. Vežbu obavio kod advokata sada pok. Rončević Stevana doajena advokature. U toku pripravničke vežbe bio i Predsednik organizacije advokatskih pripravnika AKV.

U periodu od 15.03.1976.god. do 17.01.1984.god. radio kao sudija Opštinskog suda u Novom Sadu. Za vreme tog mandata bio rukovodilac vanparničnog odeljenja – godinu dana. Rukovodilac izvršnog odeljenja – 3 godine. Nadzorni sudija za zemljišne knjige – godinu dana. Rukovodilac sudske prakse – 3 godine i parnični sudija tri i po godine.
Od 18.01.1984.god. radi u Zajedničkoj advkoatskoj kancelariji sa Milanom Dobrosavljev.

U periodu od 1973. – 1985.god. član uređivačkog odbora Glasnika Advokatske komore Vojvodine i istovremeno urednik Pravne prakse,osim toga saradnik " Glasnika" i danas u kom časopisu objavljuje stručne radove naročito iz oblasti izvršnog prava.

U organima Advokatske komore Vojvodine aktivno uključen sve vreme.
3 god. obavljao funkciju disciplinskog tužioca AKV, 3 god. obavljao funkciju Predsednika disciplinskog suda AKV, 6 god. obavljao funkciju člana Upravnog odbora od čega 3 god. i u svojstvu Sekretara Upravnog odbora AKV. Sve vreme angažovan u raznim komisijama AKV i danas rukovodilac Komisije za statut i pravne propise.

Od 2004.god. član Upravnog odbora Advokatske komore Srbije. U prethodnom mandatu član komisije pri Ministarstvu pravde za Zakon o advokaturi i Zakon o veštacima.
U ovom mandatu rukovodilac komisije za Zakon o advokaturii član iste takve komisije pri Ministarstvu pravde.
Sve vreme učestvovao ili pak držao predavanja na katedri AKV i na katedri Forum Iuris-a u Novom Sadu.

PRIZNANJA

Zahvalnica konferencije advokata Advokatske komore Vojvodine – 1987.god.
Povelja " Glasnika" Advokatske komore Vojvodine -2003.god.

 

Ljubiša Dobrosavljev, advokat

LIČNI PODACI:

Rođen 30.12.1978.god. u Novom Sadu
Nastanjen u Novom Sadu,ul.Alekse Šantić 46

OBRAZOVANJE:

Osnovnu školu, "Karlovačku gimnaziju" i studije Pravnog fakulteta završio u Novom Sadu.

RADNO ISKUSTVO

Advokatsko pripravničku vežbu obavio u periodu od 2005.god. do 2008 god. Vežbu obavio u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Dobrosavljev.
Od 2008.god. u istoj kancelariji radi kao advokat.

Od 2009.god. član Izvršnog odbora Opštinske organizacije advokata Novog Sada,koju funkciju i dalje obavlja.
Od 2010.god. član Upravnog odbora Društva Slovenaca "Kredarica" i njihov pravni savetnik.
od 2000.god.-2002.god.  član "Centra za slobodne izbore i demokratiju"
2009.god. - certifikat kao dokaz o uspešno završenom Seminaru na temu " Sporazum o priznanju krivice"

odlično poznavanje engleskog jezika

 

Jovana Šarić, advokat

LIČNI PODACI

Rođena 26.03.1986.g. u Banjaluci.
Nastanjena u Novom Sadu

OBRAZOVANJE

Osnovnu školu i Gimnaziju „Petar Kočić“ završila u Srpcu.
Studije Pravnog fakulteta završila u Novom Sadu.

 

RADNO ISKUSTVO

Advokatsko pripravničku vežbu obavlja od 2011.god. do 2014. god. u Advokatskoj kancelariji Dobrosavljev.
Od 2014.god. u istoj kancelariji radi kao advokat.
Od 2009.g. član Pravne klinike za zaštitu životne sredine pri Pravnom fakultetu u Novom Sadu, u okviru koje je uspešno realizovala praksu u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode.
Od 2010.g. član Pravne klinike za borbu protiv trgovine ljudima pri Pravnom fakultetu u Novom Sadu.

Dobro poznavanje engleskog jezika- položen FCE (First Certificate on English, Cambridge University).

 

Vesna Dobrosavljev, pravni savetnik

LIČNI PODACI

Rođena 19.10.1975.g. u Novom Sadu.
Nastanjena u Novom Sadu.

OBRAZOVANJE

Gimnaziju završila u Sremskim Karlovcima.
Pravni fakultet završila 2003.g. u Novom Sadu od kada je i zaposlena u Advokatskoj kancelariji Dobrosavljev, najpre kao pripravnik, a zatim u svojstvu pravnog savetnika naročito iz oblasti ekologije i zaštite autorskih prava.

 

Vlasnistvo advokatske kancelarije Dobrosavljev, 2011. Sva prava zadrzana :: izrada i dizajn BlackSnow8